Beleid en verantwoording

Silvester Leiden

Stichting Boekhandel Silvester is gevestigd in Leiden. Deze stichting is op 20 juni 1991 opgericht en betrekt sinds 1 november 1991 het pand aan het Rapenburg 17. In 2022 hoopt Stichting Boekhandel Silvester een ANBI-status te verkrijgen en wordt het pand, middels een schenking, eigendom van de stichting.

Silvester en leesbevordering

De vrijwilligers van Silvester dragen zorg voor de inkoop en verkoop van kinderboeken en jeugdliteratuur, advies en opzet van schoolbibliotheken, en programmering van diverse jeugdactiviteiten met als kern het doorgeven van verhalen en het stimuleren van de verbeelding, ook in het verteltheater boven in de winkel. Lokale samenwerking staat voorop. Het programma wordt per nieuwsbrief en via de website verspreid. De omzet voorziet in het voortbestaan van de stichting en een jaarlijkse schenking aan een goed doel.

Ons beleidsplan, de meest recente jaarrekening en het activiteitenverslag zijn gepubliceerd op onze website. Ook het het standaardformulier publicatieplicht ANBI kunt u hier inzien.

Onderwijsprofessional?

In het nieuwe schooljaar vinden er tal van activiteiten plaats ihkv leesbevordering in de klas, dus houd onze nieuws-pagina in de gaten. Bovendien start er in januari weer een cursus Open Boek. Lees meer op: